TECNO 3

IMPRESIÓN 3D

1er Trimestre

ELECTRÓNICA

1er Trimestre

PROGRAMACIÓN (SCRATCH)

2º Trimestre

PROGRAMACIÓN ANDROID

3er Trimestre