PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

BLOQUE 5

Este bloque trata os aspectos que poden necesitarse para producir documentos e difundilos, ademais dalgúns temas relacionados co soporte das publicacións, como son o tratamento de datos, a xeración de informes e a incorporación de elementos gráficos e audiovisuais nos documentos.

Contenidos con GOOGLE MAPS

Contenidos con Infografías

Contenido de Tu perfil